GIÁO HỘI VIỆT NAM CÓ THÊM MỘT GIÁO PHẬN MỚI.

Tin Việt Nam: Toà Thánh vừa thiết lập Giáo Phận Hà Tĩnh, tách ra từ Giáo Phận Vinh. Vừa qua, Phòng Báo chí Toà Thánh công bố: Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Phụ tá giáo phận Hưng Hoá, làm Giám mục Chính Toà Giáo phận Vinh. Đồng thời, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thiết lập Giáo phận mới Hà Tĩnh, tách ra từ Giáo phận Vinh, và bổ nhiệm Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, O.P., cho đến nay là Giám mục giáo phận Vinh, làm Giám mục tiên khởi của Giáo phận Hà Tĩnh. Giáo phận mới Hà Tĩnh ở miền Bắc Việt Nam, bao gồm hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, được dâng kính cho Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Toà Giám mục và Nhà thờ Chính Toà toạ lạc tại giáo xứ Văn Hạnh. Giáo phận Hà Tĩnh trực thuộc Giáo tỉnh Hà Nội.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com