HÃY GIA NHẬP HIỆP HỘI CÁC HIỆP SĨ COLUMBUS.

Tin South Bend, Hoa Kỳ: Đức Cha Kevin Rhoades, Giám Mục Địa phận Fort Wayne-South Bend, đã khuyến khích các sinh viên trường Đại Học Notre Dame ở địa phương hãy nên gia nhập tổ chức Hiệp Hội các Hiệp Sĩ Columbus. Đ.G.M. Rhoades đã kêu gọi sinh viên qua bài viết được đăng tải trên tờ báo The Observer của các sinh viên thuộc trường Đại Học Notre Dame và Saint Mary. Trong bài viết đã mời gọi tất cả các nam sinh viên hãy gia nhập Hiệp Hội Knights Columbus, với lời của Đức Cha Rhoades viết rằng: “Trong những năm mà tôi hoạt động cùng với các Hiệp Sĩ, đặc biệt từ khi tôi được tấn phong Giám Mục, tôi đã thấy rõ và biết ơn những gì các Hiệp Sĩ Columbus đã làm để nâng cao đời sống gia đình của các thành viên, và để giúp đỡ, phục vụ Giáo Hội trên nhiều phương diện khác nhau”. Đồng thời, Đ.G.M. cũng đã đề cập đến những đóng góp về hiện kim, khoảng 180 triệu Mỹ Kim, trong năm vừa qua cũng như Hiệp Hội đã cống hiến 175 triệu giờ nhân công miễn phí cho nhiều dịch vụ và dự án khác nhau. Được biết, số thành viên của Hiệp Hội đã có khoảng 2 triệu người rải rác trên khắp thế giới.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com