HÔN NHÂN CẦN PHẢI CÓ SỰ HIỆP NHẤT BAO DUNG VÀ TÌNH YÊU TRUNG THÀNH.

Tin Vatican: Hôm thứ Ba, ngày 30 tháng Giêng vừa qua, Đ.T.C. Phanxicô đã gặp gỡ các thành viên của Tòa Tông Đồ Tối Cao thuộc Tòa Thượng Thẩm Rôma, và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tinh thần hiệp nhất và lòng trung thành trong đời sống gia đình của Bí tích Hôn Phối. Đ.T.C. nói: “Lòng trung thành là một sự thật vì đó là một tặng phẩm dành cho những ai lập gia đình và sống trong ơn gọi hôn nhân, cũng như cho những ai sống trong ơn linh mục và tu sĩ”. Được biết Tòa Thượng Thẩm Rôma là Tòa Án cao nhất của Giáo Hội Công Giáo, và đặc trách việc phán xét các vụ liên quan đến vấn đề hủy hôn, mặc dù các thẩm phán có uy quyền về luật pháp trên tất cả mọi vấn đề của một Tòa Tối Cao dân sự, như dân luật và hình luật. Đ.T.C. nói: “Hai đức tính: hiệp nhất và trung thành trước hết thuộc về “sự tinh túy của Giáo Hội Chúa Kitô”. Lắm khi “xã hội không giúp ích và tạo điều kiện để giúp cho những người sống đời hôn nhân thực hiện được hai đặc tính đó”. Xã hội của chúng ta hiện nay càng ngày càng bị tục hóa, nên không phát huy được sự lớn mạnh của đức tin.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com