BÀ AUNG SAN SUU KYI KHUYẾN KHÍCH LẬP PHÁP HÃY THAY ĐỔI HIẾN PHÁP MYANMAR.

Tin Yangon, Myanmar: Bà Aung San Suu Kyi, Cố Vấn Quốc Gia Myanmar, đã nhấn mạnh đến trách nhiệm và bổn phận của các nhà Lập Pháp để tu chính Hiến Pháp với mục đích kiểm soát và giảm bớt quyền lực của lực lượng quân đội. Bà nói “Cột trụ của lập pháp không phải chỉ để áp đặt luật lệ cho quốc gia. Các thành viên của lập pháp phải có trách nhiệm chính yếu và bổn phận đối với Hiến Pháp Quốc Gia. Người chịu trách nhiệm về Lập Pháp phải có can đảm để tu chỉnh luật pháp nếu thấy bất kỳ điều gì sai. Quí vị cũng cần phải có khả năng để thay đổi tầm nhìn và vị trí chính trị của mình nếu thấy những điều đó không có ích lợi cho quốc gia”. Tuy nhiên, những đề nghị này của Bà Suu Kyi đã bị sự kháng cự và chống đối của các nhà lập pháp của quân đội. Do đó, họ đã không ghi tên để tham dự cuộc thảo luận và kiểm soát 25% số ghế, nên chắc chắn sẽ không chấp nhận để tu chỉnh những điều luật có nguy cơ tổn hại đến quyền lực về chính trị và lợi nhuận của họ.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com