CHÚNG TA CÓ NHIỀU TƯƠNG ĐỒNG HƠN DỊ BIỆT.

Tin Vatican: Hôm sáng thứ Hai, ngày 25 tháng 2 vừa qua, Đ.T.C. Phanxicô đã tiếp kiến một số các chức sắc cao cấp của Apostoliki Diaconia thuộc Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp. Sau nghi thức nghênh đón, Đ.T.C. đã ngỏ lời cám ơn các vị thượng khách về những điều Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp đã làm để phát huy tinh thần hiệp thông Kitô Giáo và để phục vụ các gia đình. Trong dịp này, Đ.T.C. cũng nhấn mạnh đến những hoa trái và tầm quan trọng của các cuộc đối thoại giữa Công Giáo và Chính Thống Giáo trên con đường tiến tới tinh thần hiệp thông toàn vẹn. Được biết, Apostoliki Diaconia là cơ quan thẩm quyền của Giáo Hội Chính Thống đặc trách mục vụ cũng như truyền giáo, và có nhiều phương tiện để phân tích các vấn đề liên quan đến các văn kiện trên phương diện Thần Học và Phụng Vụ. Trong cuộc thảo luận lần này, Đ.T.C. đã chia sẻ cùng các vị khách rằng “chúng ta có nhiều điểm tương đồng hơn là những dị biệt, điều này đã khiến chúng ta hiệp nhất với nhau hơn là bị chia rẽ”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com