THĂM DÒ MỚI CHO THẤY NHIỀU NGƯỜI THUỘC ĐẢNG DÂN CHỦ VÀ GIỚI TRẺ PHÒ SỰ SỐNG HƠN.

Tin Washington D.C, Hoa Kỳ: Theo kết quả của một cuộc thăm dò mới nhất cho thấy có thêm 17% những người Hoa Kỳ thuộc đảng Dân chủ, cũng như những người trẻ tuổi đã tự cho mình là người phò sự sống, nâng con số 38% năm ngoái lên 53%. Người ta dự đoán rằng có thể đây là kết quả của việc một loạt các tiểu bang của Hoa Kỳ đã trình dự luật để cho phép phá thai những bào thai có tuần tuổi cận đến ngày sinh nở, và điều này đã “mở mắt” một số người thuộc đảng Dân Chủ, cũng như một số người trẻ, bởi vì phe nhóm ủng hộ phá thai đã “thừa thắng để đi quá đà”. Cuộc thăm dò mới nhất này do tổ chức Marist và Hiệp Hội các Hiệp Sĩ Columbus thực hiện. Bà Barbara Carvalho, Giám đốc của tổ chức Marist nói: “Những dự luật nhằm mở rộng cửa cho việc phá thai đến độ có thể phá những thai nhi gần đến ngày sinh nở đã làm nhiều người thức tỉnh và đã thay đổi ý định của họ, từ việc ủng hộ trở thành những người chống đối phá thai.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com