VỀ THÁNG TRUYỀN GIÁO NGOẠI THƯỜNG TẠI ARGENTINA.

Tin Vatican: “Việc trở thành một nhà truyền giáo chính là một ơn gọi, một lời mời gọi và là một sự lựa chọn”, là lời chia sẻ của Đức Cha Jose Vicente Conejero Gallego, người đến với tư cách là một nhà truyền giáo tại Giáo phận Formosa của Argentina vào năm 1976 và làm Giám mục Giáo phận này kể từ năm 1997. Đức Giám mục Conejero nhấn mạnh rằng: “Chúa Giêsu Kitô chính là sứ giả của Chúa Cha, một nhà truyền giáo vượt trội, được sai đi để thi hành sứ vụ truyền giáo. Chúa Giêsu được sai đến để thực hiện ơn cứu độ và hòa giải con người với Thiên Chúa và thi hành giao ước mới”. Đức Cha Conejero tiếp tục: “Sau Chúa Giêsu, Đức Trinh Nữ Maria, trong bối cảnh của cuộc Thăm viếng, sau khi thưa ‘Xin Vâng’ với Thiên Chúa và cưu mang Chúa Kitô nơi cung lòng của mình, được Chúa Thánh Thần tác động để ra đi và loan báo Lòng thương xót của Thiên Chúa, kiện toàn lời hứa của Người, và đưa ra một sự giúp đỡ khẩn cấp, như Thánh Am-bro-si-ô nói, cho người chị họ của mình là Bà Elizabeth, bằng cách mang đến sự thông báo về Tin Mừng của Thiên Chúa và về sự phục vụ cụ thể đối với người chị em của mình”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com