Đ.T.C. PHANXICÔ: “XIN CHO DANH CHA CẢ SÁNG!” – DANH CHÚA HIỂN SÁNG NƠI CÁC KITÔ HỮU.

Tin Vatican: Trong buổi giảng Giáo Lý hàng tuần cho các khách hành hương hôm thứ Tư, ngày 27 tháng 2 vừa qua, Đ.T.C. Phanxicô tiếp tục loạt bài giảng của ngài về Kinh Lạy Cha. Trước sự hiện diện của các cử tọa gồm những khách hành hương đang tề tựu trong Công Trường Thánh Phêrô, ngài dạy rằng: Kinh Lạy Cha là khuôn mẫu của mọi lời cầu nguyện. Trong Kinh Lạy Cha có 7 lời nguyện xin, có thể được phân thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất với 3 lời nguyện, đặt “Ngài” (Chúa Cha) ở trung tâm; các lời nguyện còn lại thì đặt “chúng con” và các nhu cầu của con người ở trọng tâm. Trong phần thứ nhất, Chúa Giêsu đưa chúng ta đi vào các mong muốn của Người, tất cả đều quy hướng về Chúa Cha: “xin cho Danh Cha vinh hiển, xin cho triều đại Cha mau đến, xin cho ý Cha được thực hiện”; trong phần thứ hai, chính Chúa đi vào thế giới chúng ta và Người giải thích các nhu cầu của chúng ta: lương thực hàng ngày, tha thứ tội lỗi, trợ giúp trong cơn cám dỗ và giải thoát khỏi sự dữ. Đ.T.C. nhấn mạnh rằng đây chính là khuôn mẫu của mọi lời cầu nguyện Kitô giáo – mọi lời cầu nguyện của con người. Đ.T.C. giải thích: lời cầu nguyện luôn được thực hiện, từ một khía cạnh, nó bao gồm sự chiêm niệm về Thiên Chúa, về mầu nhiệm của Người, vẻ đẹp và sự tốt lành của Người, và từ khía cạnh khác, nó là những lời cầu xin chân thành và can đảm về những điều mà chúng ta cần để sống và sống tốt. Như thế, trong sự giản đơn và thiết yếu, Kinh Lạy Cha dạy những người đọc nó đừng có nhiều lời trống rỗng, bởi vì – như chính Chúa Giêsu nói – “Cha của anh em biết những điều anh em cần ngay cả trước khi anh em cầu xin Người” (Mt 6,8).

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com