PAKISTAN SẼ CỐ GẮNG ĐỂ CẢI THIỆN VỀ QUYỀN TỰ DO TÔN GIÁO.

Tin Washington D.C, Hoa Kỳ: Ông Sam Brownback, Đại Sứ Lưu Động đặc trách Tự Do Tôn Giáo của Hoa Kỳ, đã lên tiếng cổ võ các quốc gia Hồi Giáo Pakistan, Ả Rập Saudi, và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) vì đã chứng minh được thiện chí cải thiện trên phương diện tự do tôn giáo, mặc dù họ còn phải làm nhiều hơn nữa để đạt đến mức tiêu chuẩn này. Đại Sứ Brownback nói với hãng thông tấn AP rằng ông đã hội kiến cùng ông Ngoại Trưởng của Pakistan trong chuyến tông du Trung Đông trong tuần vừa qua, để thảo luận về các trăn trở của Hoa Kỳ về khía cạnh tự do tôn giáo của các quốc gia liên hệ. Ông nói: “Với cương vị một quốc gia họ đã gặp nhiều khó khăn về vấn đề tự do tôn giáo, nên khi gặp gỡ, tôi đề nghị hãy thay đổi”. Pakistan đã đồng ý bổ nhiệm một chức sắc để giải quyết những vấn đề liên quan đến tự do tôn giáo đã làm Hoa Kỳ “không hài lòng”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com