Đ.T.C. PHANXICÔ TRONG THÁNH LỄ THỨ TƯ LỄ TRO: ‘HÃY TẬP TRUNG VÀO NHỮNG ĐIỀU THIẾT YẾU’.

Tin Vatican: Trong Thánh Lễ Thứ Tư Lễ Tro vừa qua, Đ.T.C. Phanxicô mời gọi các Kitô hữu hãy tập sống chậm lại, tập trung vào những điều thiết yếu nhất, chính là: “Hãy thức tỉnh với Sứ điệp của Thiên Chúa”. Đ.T.C. Phanxicô đã kêu gọi các Kitô hữu sống chậm lại trong một cuộc sống với nhịp độ hối hả và thường là không có định hướng cũng như hãy sống chay tịnh và bỏ bớt những điều gì là không cần thiết khiến cho chúng ta trở nên xao lãng. Hãy chú tâm đến chiều kích thiêng liêng của Mùa Chay và Đ.T.C. chia sẻ đây là “một lời kêu gọi tỉnh thức đối với tâm hồn”. Những chia sẻ trên của Đ.T.C. Phanxicô đã được đưa ra trong bài giảng Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro với nghi thức làm phép tro và xức tro, theo truyền thống, được cử hành tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Sabina trên đồi Aventine. Đ.T.C. Phanxicô lưu ý rằng lời kêu gọi tỉnh thức này được kèm theo thông điệp mà Thiên Chúa đã tuyên bố qua lời của các tiên tri: “Hãy trở về với Ta”. Nếu như chúng ta phải trở về, Đ.T.C. Phanxicô nói, điều đó có nghĩa là chúng ta đã đi lang thang.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com