THIÊN CHÚA KIÊN NHẪN; CHÚA THIẾT LẬP NƯỚC NGƯỜI BẰNG SỰ HIỀN LÀNH.

Tin Vatican: Trong buổi tiếp kiến chung sáng Thứ tư, ngày 06 tháng 03 vừa qua, dành cho hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đ.T.C. Phanxicô tiếp tục bài giáo lý về Kinh Lạy Cha, suy tư về lời cầu xin thứ hai trong Kinh này: “xin cho Nước Cha hiển trị” (Mt 6,10). Ngài nói: “Thiên Chúa không thiếp lập Nước Chúa bằng bạo lực, đe dọa, nhưng bằng sự kiên nhẫn, lòng thương xót và hiền lành. Chúa Giêsu không chiêu dụ tín đồ, nhưng Người chỉ đơn giản loan báo tin vui cứu độ.” Sau đó, Đ.T.C. mời gọi các tín hữu hãy kiên trì cầu xin và sẽ được đáp lời. Sau khi đã cầu xin cho Danh Chúa hiển sáng, tín hữu diễn tả lòng mong ước Nước Chúa mau đến. Ước mong này xuất phát từ chính tâm tình của Chúa Kitô, Đấng đã bắt đầu rao giảng tại Galilê và loan báo: “Thời giờ đã mãn và Nước Chúa đã gần; anh em hãy hoán cải và tin vào Tin mừng” (Mc 1,15).Những lời này không phải là “một lời đe dọa, nhưng ngược lại, nó là một tin vui, một sứ điệp của niềm vui.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com