HỘI NGHỊ CÔNG GIÁO COLORADO ỦNG HỘ DỰ LUẬT BÃI BỎ ÁN TỬ HÌNH.

Tin Vatican: Như một biện pháp nhằm bãi bỏ án tử hình của tiểu bang Colorado đã thông qua một ủy ban Thượng viện trong tuần này, Hội nghị Công giáo Colorado đã bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với dự luật này. Dự luật đã thông qua Ủy ban Tư pháp Thượng viện với tỉ lệ 3-2 theo đường lối của đảng vào ngày 6 tháng 3. Trước khi dự luật được gửi tới Thượng viện để tranh luận đầy đủ, Hội nghị Công giáo Colorado đã khuyến khích người dân gọi điện hoặc gửi email cho các quan chức được bầu của họ. Jenny Krasnka, giám đốc điều hành của Hội nghị Công giáo Colorado, phát biểu với CAN rằng: “Chúng tôi luôn ủng hộ việc bãi bỏ án tử hình ở Colorado, và tất cả các Giám mục đã công khai lên tiếng bày tỏ về sự cần thiết cần phải bãi bỏ án tử hình.” Theo thông tin cho biết các nhà tài trợ của dự luật là Thượng nghị sĩ Angela Williams, Thượng nghị sĩ Julie Gonzales, Dân biểu Jeni Arndt và Dân biểu Adrienne Benavidez.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com