NHỮNG TRƯỜNG HỢP KỲ THỊ Ở TIỂU BANG MISSOURI GÂY RA NHIỀU HẬU QUẢ KHÔN LƯỜNG.

Tin Saint Louis, Hoa Kỳ: Một đoàn thể ủng hộ chính sách Công Giáo công cộng vừa cho biết là việc Tối Cao Pháp Viện Missouri vừa công bố một phán quyết liên quan đến các trường hợp kỳ thị về mặt giới tính và đồng tính luyến ái đã gây ra nhiều thay đổi trong lãnh vực kỳ thị đã được định nghĩa trong tiểu bang từ trước tới nay. Ông Tyler McClay, một luật sư và cũng là Giám Đốc Điều Hành của Hội Đồng Công Giáo Missouri, đã nói lên những lo ngại của mình trước phán quyết mới này, vì trong tương lai, sự “kỳ thị” trong Đạo Luật Nhân Quyền của tiểu bang Missouri có thể được định nghĩa lại nếu đương đơn thắng kiện. Trong một trường hợp, ông Harold Lampley, một người đồng tính đã kiện Ủy Ban Nhân Quyền của Missouri vào năm 2015, vì ông “không cư xử như một người đàn ông theo đúng nghĩa thông thường do mọi người nghĩ”, nên ông và “người bạn đồng tính” của ông là Rene Frost bị “quấy nhiễu trong sở làm”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com