Đ.T.C. PHANXICÔ TIẾC THƯƠNG CÁC NẠN NHÂN VỤ CHÌM PHÀ THẢM KHỐC TRÊN SÔNG TIGRIS TẠI IRAQ.

Tin Vatican: Hôm Thứ sáu, ngày 22 tháng 3 vừa qua, Đ.T.C. Phanxicô đã gửi một bức điện thư tới các nhà chức trách Giáo hội và chính quyền dân sự địa phương để chia buồn với các nạn nhân của một vụ chìm phà thảm khốc xảy ra hôm 21 tháng 3 trên sông Tigris tại Mosul, Iraq. Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng y Pietro Parolin, đã gửi bức điện thư thay mặt cho Đ.T.C. Phanxicô. Trong bức điện thư, Đ.T.C. Phanxicô cho biết rằng Ngài “vô cùng đau buồn”, đồng thời bày tỏ sự gần gũi về mặt tinh thần với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi tại nạn này. Đức Thánh Cha gửi lời chia buồn chân thành đến tất cả người dân Iraq, đặc biệt là gia đình của những người quá cố, và đặc biệt cầu nguyện cho chính quyền địa phương và tất cả các nhân viên ứng cứu khẩn cấp. Đ.T.C. Phanxicô kết luận bức điện thư bằng cách nguyện xin Thiên Chúa ban cho họ sự chữa lành, và ban cho toàn thể quốc gia Iraq phước lành của sự an ủi và sức mạnh.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com