CUỘC THĂM DÒ MỚI CHO THẤY CUỘC ĐÀN ÁP CHỐNG KITÔ GIÁO CHÍNH LÀ MỐI BẬN TÂM TOÀN CẦU ‘CỰC KỲ NGHIÊM TRỌNG’. 

Tin Vatican: Trong số 1.000 người được hỏi trong cuộc khảo sát của McLaughlin & Associates, chỉ có 19% tin rằng Giáo xứ địa phương của họ “rất bận tâm” đến vấn đề này, giảm 18% so với dữ liệu của năm ngoái. 22% khác cho biết rằng họ “không chắc chắn” về sự bận tâm của Giáo hội. Theo một cuộc thăm dò mới, ngày càng nhiều người Công giáo tin rằng cuộc đàn áp chống Kitô giáo chính là một mối bận tâm toàn cầu ‘cực kỳ nghiêm trọng’. Kết quả từ một cuộc khảo sát hàng năm được thực hiện bởi Tổ chức Viện trợ các Giáo hội Đau khổ, một tổ chức từ thiện của Giáo Hoàng, được công bố trong tuần vừa qua cho thấy: 46% người Công giáo Hoa Kỳ tin rằng vấn đề này là một mối lo ngại nghiêm trọng, chỉ tăng từ 40% vào năm ngoái. Cuộc khảo sát cũng cho thấy: 58% người Công giáo thừa nhận là “rất quan tâm” đến tình trạng của các Kitô hữu trên toàn cầu, cũng tăng từ 49% vào năm ngoái. Tuy nhiên, bất chấp sự gia tăng chung về sự nhận thức và mối bận tâm của họ, cùng một dữ liệu cho thấy hầu hết người Công giáo Hoa Kỳ tin rằng sự quan tâm đến vấn đề này hiện vẫn còn thiếu sót ở cả cấp địa phương và cấp quốc gia của Giáo hội Hoa Kỳ.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com