ĐỨC THÁNH CHA NÓI “HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ MỘT NHIỆM VỤ CẦN THIẾT”.

Tin Loreto, Italy: Hôm thứ Hai, ngày 25 tháng 3 vừa qua, cũng là Lễ Truyền Tin, vì thế Đ.T.C. Phanxicô đã đến thăm viếng Đền Thờ Ngôi Nhà Thánh Gia tại Loreto của Italy. Trong khi cầu nguyện tại Đền Thờ, Đ.T.C. đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của gia đình và hôn nhân đối với xã hội hôm nay. Ngài cũng chia sẻ rằng Mẹ Maria là mẫu mực của tất cả mọi ơn gọi. Ngài nói: “Chúng ta cần phải tái khám phá kế hoạch đã được Thiên Chúa phác họa cho ơn gọi gia đình, để tái xác định lại sự kỳ diệu và tính bất khả thay thế của gia đình trong việc phục vụ cho đời sống và xã hội”. Theo lời tuyên truyền đã có từ lâu rằng Đền thờ tại Loreto là ngôi nhà Đức Mẹ đã từng được sinh ra, và lớn lên, sau đó Mẹ được Thiên Thần Gabriel truyền tin về việc Mẹ được Thiên Chúa tuyển chọn để cưu mang Con Một của Ngài hầu cứu độ nhân loại. Lịch sử cũng cho biết ngôi nhà cổ này đã được bảo trì và di chuyển qua Italy từ Palestine vào thế kỷ thứ XIII. Đền Thờ Đức Bà Loreto được xem như là “ngôi nhà của gia đình”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com