ĐỨC THÁNH CHA PHỔ BIẾN LUẬT MỚI ĐỂ BẢO VỆ CÁC VỊ THÀNH NIÊN.

Tin Vatican: Hôm thứ Sáu, ngày 29 tháng 3 vừa qua, Đ.T.C. Phanxicô đã phổ biến ba văn kiện với mục đích bảo vệ các trẻ em vị thành niên trong phạm vi quốc gia Vatican. Trong bức Tông Thư, ngài đã nhấn mạnh ngay từ những dòng đầu tiên rằng: “Việc bảo vệ các trẻ em vị thành niên và những người yếu thế là một yếu tố không thể tách rời của Phúc Âm. Bổn phận của chúng ta là phải đón nhận họ với lòng quảng đại, rộng mở, và tạo một môi trường an toàn, trong đó họ có thể trưởng thành để đạt được những mục tiêu mong muốn”. Bức Tông Thư được phổ biến song song với Đạo Luật cho quốc gia Vatican và Bản Hướng Dẫn cho Giáo phận Vatican. Những chi tiết đặc trưng về các điều khoản của Đạo Luật mới của quốc gia Vatican gồm có định nghĩa thế nào là một người yếu thế, đó chính là một người rơi vào tình trạng không tự bảo vệ mình được, hay như một người “trong tình trạng tật nguyền về phương diện thể lý hay tinh thần, hoặc một người bị người khác chiếm đoạt quyền tự do của chính mình.” Vì thế, họ không có khả năng cũng như có đầy đủ sự hiểu biết để chống lại mọi thế lực đang tấn công họ, cũng như họ không đủ để tự bảo vệ và chống trả lại các hành động mang ý đồ không tốt.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com