Đ.T.C. PHANXICÔ: Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4/2019: "CẦU CHO CÁC BÁC SĨ VÀ CỘNG TÁC VIÊN TRONG NHỮNG VÙNG CHIẾN TRANH".

Tin Vatican: Đ.T.C. Phanxicô kêu gọi mọi người hãy hiệp ý cầu nguyện theo ý chỉ cầu nguyện của ngài trong tháng 4/2019 rằng: “Hãy cầu nguyện cho các bác sĩ và cộng tác viên trong những vùng chiến tranh.” Quả thật, Sự hiện diện của các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế trong những vùng bị chiến tranh tàn phá là dấu chỉ của niềm hy vọng. Họ là những con người khôn ngoan, can đảm và tốt bụng. Họ bước theo ơn gọi phục vụ trong những điều kiện hết sức nguy hiểm. Trẻ em (những nạn nhân dễ bị tổn thương nhất bởi chiến tranh), người già yếu, người bị thương sẽ ra sao, nếu không có sự hiến mình của những chuyên gia y tế này?! Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bác sĩ và những cộng tác viên cứu trợ nhân đạo trong những vùng bị chiến tranh tàn phá. Họ đang liều cuộc đời mình để cứu lấy những cuộc đời khác.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com