ĐỀ NGHỊ GIÁO HỘI KHÔNG CÒN ĐƯỢC QUẢN NHIỆM CÁC HỌC HIỆU TẠI IRELAND GÂY LO ÂU.

Tin Dublin, Ireland: Phụ huynh và các trường học Công giáo gần Dublin đã bày tỏ sự phản đối của họ đối với kế hoạch của Bộ Giáo dục nhằm thoái vốn một trường học trong khu vực khỏi sự bảo trợ của Giáo Hội Công giáo.Được biết, Giáo hội Công giáo hiện nay đang điều hành hơn 90% trong tổng số các trường học tại Cộng hòa Ireland và nhận quỹ trợ cấp của chính phủ để điều hành các trường học này. Tuy nhiên, vừa qua Sở Giáo dục đã yêu cầu một trong tám trường Công giáo ở khu vực Malahide-Portmarnock-Kinsealy, khoảng 10 dặm về phía đông bắc của thành phố Dublin, bị loại ra khỏi danh sách các trường học nhận được sự bảo trợ của Giáo Hội Công giáo.Yêu cầu này là một phần trong nỗ lực và kế hoạch giảm vai trò của Giáo hội Công giáo trong vấn đề giáo dục ở quốc gia Ireland. Bộ Giáo dục muốn đạt 400 trường học đa giáo phái hoặc phi giáo phái vào năm 2030, thông qua sự kết hợp của việc thoái vốn khỏi sự bảo trợ của Giáo HộiCông giáo và các cơ hội mới.Được biết, vào thời điểm năm ngoái, một đạo luật đã được thông qua nhằm mục đích cấm các trường tiểu học Công giáo ưu tiên học sinh Công giáo trong danh sách chờ nhập học. Thời báo Ailen báo cáo rằng một lá thư từ ban quản lý của trường St. Oliver Plunkett ở Malahide nói với các bậc cha mẹ rằng hội đồng quản trị và nhân viên hoàn toàn ủng hộ việc trường học cần hoạt động dưới sự bảo trợ của Giáo Hội Công giáo, và một sự thay đổi sẽ có ý nghĩa rất lớn.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com