TUYÊN BỐ CỦA CÁC GIÁM MỤC HOA KỲ VỀ CHỈ THỊ CỦA Đ.T.C. PHANXICÔ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ LẠM DỤNG TÌNH DỤC.

Tin Hoa Kỳ: Tự Sắc “Vos estis lux mundi” (Anh em chính là ánh sáng thế gian) được Đ.T.C. Phanxicô công bố vào hôm 10 tháng 5 vừa qua là một chỉ thị mang tính toàn cầu đối với Giáo hội từ Đ.T.C., để đối phó với tội ác lạm dụng tình dục. Những quy định mới được đưa ra sau một cuộc họp tại Rome, vốn quy tụ tất cả các vị Chủ tịch của các Hội đồng Giám mục từ khắp nơi trên thế giới để thảo luận về cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục của Giáo hội. Đức Hồng Y Daniel N. DiNardo, Tổng Giám mục Galveston-Houston và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB), đã đưa ra tuyên bố sau đây liên quan đến việc công bố Tụ Sắc mới của Đ.T.C. Phanxicô: “Hôm nay, thứ Sáu 10 tháng 5, Đ.T.C. Phanxicô đã đưa ra chỉ thị về một phản ứng toàn cầu đối với tội ác lạm dụng tình dục. Nó kêu gọi việc thiết lập các hệ thống báo cáo dễ tiếp cận, các tiêu chuẩn rõ ràng đối với việc hỗ trợ mục vụ đối với các nạn nhân và gia đình của họ, tính kịp thời và tính kỹ lưỡng của các cuộc điều tra, sự bảo vệ đối với những người đưa ra cáo buộc cũng như sự tham gia tích cực của giáo dân. Nó cũng cho phép quyền họat động rộng rãi đối với các Hội đồng Giám mục quốc gia, chẳng hạn như HĐGM Hoa Kỳ, để xác định rõ việc giải thích đối với các hoàn cảnh địa phương của họ. Chúng ta đón nhận Tự Sắc ‘Vos estis lux mundi’ (Anh em chính là ánh sáng thế gian) như một điều vui sướng vốn sẽ trao quyền cho Giáo hội ở khắp mọi nơi để đưa những kẻ thủ phạm ra ánh sáng công lý, bất kể họ giữ cấp bậc nào trong Giáo hội. Nó cũng cho phép Giáo hội có thời gian và cơ hội để mang lại sự chữa lành tâm linh”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com