THIÊN CHÚA KHÓC TRƯỚC VIỆC CÁC HỌC SINH BỊ SÁT HẠI.

Tin Denver, Hoa Kỳ: Khi Cha Gregory Bierbaum nghe tin về việc nổ súng trong trường học tại Highlands Ranch, chỉ cách nơi cư ngụ của mình khoảng 3km, Cha đã vội vàng lái xe đến nhà hàng ăn Rock Bottom, nơi các học sinh thoát khỏi cuộc nổ súng đang tập họp tại đó. Ngài chia sẻ biết: “Một em nhỏ, cháu nội của một cộng sự viên của tôi cũng có mặt trong đám học sinh thoát nạn, nên tôi đến để có sự hiện diện bên cạnh và để nâng đỡ tinh thần cho các em”. Kết quả của cuộc nổ súng làm cho một học sinh bị tử vong và tám em khác bị thương. Nội vụ xảy ra khi hai người có trang bị vũ khí và đã bắn nhau vào một nhóm học sinh của trường Trung Học Highlands Ranch, tọa lạc trong lãnh thổ của Giáo xứ do Cha Bierbaum đang coi sóc. Mặc dù trong số các nạn nhân không có học sinh nào thuộc Giáo Xứ của mình, nhưng Cha Bierbaum cũng đã tổ chức một ngày cầu nguyện và Chầu Thánh Thể cho các nạn nhân và gia đình của các em. Theo Cha Bierbaum thì những học sinh dù không bị nạn trực tiếp bởi súng đạn, nhưng cũng có thể cũng bị ảnh hưởng vì các “vết thương về mặt tinh thần”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com