SẼ TỔ CHỨC MỘT HỘI NGHỊ TẠI VATICAN DÀNH CHO CÁC KINH TẾ GIA TRẺ TRÊN THẾ GIỚI VÀO NĂM 2020.

Tin Vatican: Đ.T.C. Phanxicô vừa viết một bức thư gửi đến các nhà kinh tế trẻ tuổi trên khắp thế giới để mời họ đến Vatican tham dự một “Hội Nghị Dành cho các Kinh Tế Gia Trẻ” được tổ chức vào tháng 3 năm 2020. Trong thư ngài nói: “Tôi xin mời quí vị đến tham dự một sáng kiến mà tôi hằng ấp ủ trong lòng”. Theo lời Đ.T.C., đó là dịp để ngài gặp gỡ các kinh tế gia trẻ tuổi, biết quan tâm đến “một loại hình kinh tế khác: một loại kinh tế mang đến cho dân chúng sự sống, không phải chết chóc, một loại hình kinh tế này bao gồm tất cả mọi người chứ không loại trừ bất kỳ người nào, nhân đạo chứ không phải làm giảm giá trị và phẩm giá con người, một loại kinh tế bồi dưỡng cho môi sinh chứ không phải phá hoại nó”. Được biết, Đ.T.C. tin chắc rằng thế giới cần phải có một hệ thống kinh tế canh tân để thích ứng với các tiến bộ của kỹ thuật, và các thay đổi của xã hội.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com