“CHÂN DUNG” CỦA CÁC TÂN LINH MỤC.

Tin Denver, Hoa Kỳ: Nếu không có những thay đổi vào phút chót, thì trong năm 2019 này, Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ sẽ có thêm 481 vị tân linh mục. Trong số các tân linh mục sẽ đón nhận chức Thánh này, thì độ tuổi trung bình là 33 tuổi, độ tuổi này tương đối trẻ hơn so với các lần trước đây. Phần lớn ơn gọi đều sinh trưởng tại Hoa Kỳ và được Rửa Tội từ nhỏ, có bằng Đại Học và làm việc toàn thời gian trước khi gia nhập chủng viện. Đây là kết quả thu thập được của Trung Tâm CARA dựa trên số liệu 379 Thầy Phó tế sắp chịu chức Linh Mục. Một Thầy Phó tế của Tổng Giáo Phận Cincinnati tên Ambrose Dobrozsi, 28 tuổi chia sẻ cảm nghiệm về ơn gọi của mình và cho biết: lúc còn học lớp 2, ngài đã có “thị kiến” trong một buổi dự Thánh Lễ. Theo Thầy Phó tế thì những người có ảnh hưởng lớn nhất trong ơn gọi của mình là cha, mẹ, và một vị linh mục đóng vai Cha linh hướng. Nhưng Thầy cho rằng bố mẹ mình đã ảnh hưởng lớn nhất trong việc chọn lựa đời sống tu trì của mình.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com