TÒA THÁNH NHẮC LẠI SỰ CỔ VÕ VÀ BẢO VỆ ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH.

Tin Vatican: Đức Tổng Giám mục Ivan Jurkovic, Đại diện thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, đã phát biểu tại một hội nghị về Ngày Quốc tế Gia đình ngày 15 tháng 5 vừa qua của Liên Hợp Quốc.Tòa Thánh kêu gọi việc thúc đẩy gia đình như là “đơn vị cơ bản và nền tảng của tất cả mọi xã hội”, đồng thời nhấn mạnh rằng việc bảo vệ gia đình cần phải được duy trì vì lợi ích chung của cộng đồng thế giới của chúng ta. Đức Tổng Giám mục Ivan Jurkovic, Đại diện thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, cho biết rằng: “Xét cho cùng, gia đình, theo nhiều cách, là trường học đầu tiên về cách làm người và đồng thời gia đình cũng chính là trung tâm và trọng tâm của điều mà Đức Phaolô VI gọi là ‘nền văn minh tình yêu.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com