Đ.T.C. GẶP GỠ CHÍNH QUYỀN, ĐẠI DIỆN XÃ HỘI RUMANI VÀ NGOẠI GIAO ĐOÀN.

Tin Vatican: Đ.T.C. đã gặp gỡ hàng trăm người, gồm các giới chức chính quyền, ngoại giao đoàn cạnh chính phủ Rumani và đông đảo đại diện các thành phần xã hội, đứng đầu là Đức Thượng Phụ Daniel, Giáo Chủ Chính Thống Rumani. Đ.T.C. Phanxicô mời gọi các lực lượng chính trị vượt thắng những khác biệt, cộng tác với nhau để phát triển đất nước. Đồng thời kiến tạo một xã hội bao gồm trong đó những người nghèo không bị gạt bỏ. Lên tiếng sau lời chào mừng của Tổng thống Iohannis mời gọi mọi người nhìn lại 30 trôi qua và nhận thực hiện trạng ngày nay, để tiến đến một tương lai tươi sáng hơn. Đ.T.C. nói: “Đây là lúc thuận tiện để cùng nhau nhìn lại 30 năm đã trải qua từ khi Rumani được giải thoát khỏi một chế độ chèn ép tự do dân sự và tôn giáo, cô lập đất nước đối với các nước Âu Châu khác, và ngoài ra chế độ ấy đã đưa tới tình trạng trì trệ kinh tế và làm tiêu hao những sức mạnh sáng tạo của mình.” Trong thời gian qua, Rumani đã dấn thân trong việc xây dựng một dự phóng dân chủ qua các lực lượng chính trị và xã hội khác nhau, đối thoại với nhau, để tiến tới sự nhìn nhận nền tảng đối với tự do tôn giáo và hoàn toàn hội nhập đất nước vào một bối cảnh quốc tế rộng lớn hơn. Đ.T.C. nhìn nhận rất nhiều cố gắng và năng lực đã được sử dụng để cải tiến đất nước Rumani và đã mang lại một đà tiến mới cho nhiều sáng kiến được đề ra, để đưa đất nước vào thế kỷ 21. Ngài đã kêu gọi tiếp tục nỗ lực phát triển đất nước.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com