40 NĂM SỰ HIỆN DIỆN TRUYỀN GIÁO CỦA TỈNH WARSAW - BA LAN TẠI BÔLIVIA.

Tin Tupiza, Bolivia: Vừa qua, Lễ kỷ niệm 40 năm sự hiện diện truyền giáo của Tỉnh Warsaw – Ba Lan trong sứ mạng truyền giáo của các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu thế tại Bôlivia. Bề trên Tỉnh Dòng, Linh mục Boris Calzadilla, nhấn mạnh rằng: “Đây quả là một dịp đặc biệt để tạ ơn Thiên Chúa, vì những thành quả thu được, các cộng đồng Kitô giáo, các Giáo xứ, các nhà nguyện, các nhóm giới trẻ, các phong trào, các khóa Giáo lý, các công tác xã hội, giáo dục và y tế: tất cả vì tình yêu thương và sự phục vụ cho những người thiếu thốn nhất… và hơn cả là một dịp kỷ niệm nhằm tái khẳng định đời sống và sứ mạng của chúng ta với tư cách là các Tu sĩ Dòng Chúa CứuThế. Đó quả thực là một niềm vui lớn lao đối với toàn Tỉnh khi chia sẻ với các linh mục người Ba Lan đầu tiên, Cha Stanislaus Odroniec (vắng mặt), Cha Adalberto Kotlinski và Cha Esteban Karpeta, những người đã đặt chân đến Bolivia từ ngày 6 tháng 2 năm 1979. Dịp lễ này là một sự công nhận xứng đáng bởi chính quyền thành phố tự trị Tupiza trong hạng mục “những khách mời danh dự” đối với tất cả các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Ba Lan vốn giờ đây thuộc về Tỉnh Dòng Bôlivia. Thánh lễ tạ ơn 40 năm hiện diện truyền giáo do Đức Giám mục Estanislao Dowlaszewicz, O.F.M. chủ sự. Bài giảng của Linh mục Esteban Karpeta và linh mục Adalberto Kotlinski, những người vui mừng nhớ lại sự xuất hiện của họ và những trải nghiệm đầu tiên của họ đối với việc chăm sóc mục vụ tại vùng đất Bolivian, đặc biệt, đã nhấn mạnh sự đón nhận tuyệt vời và kinh nghiệm đức tin nhận được từ người dân. Tấm bia kỷ niệm mà Hội đồng Mục vụ Giáo xứ trao tặng cho các linh mục người Ba Lan đầu tiên cũng đã được làm phép.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com