HƠN CẢ NHỮNG LUẬT LỆ, GIÁO HỘI CẦN MỘT SỰ HOÁN CẢI TÂM HỒN.

Tin Úc: Các Tiêu chuẩn Bảo vệ Công giáo Quốc gia được đưa ra hôm 1 tháng 6 vừa qua chính là kết quả công việc của ‘Tiêu chuẩn Chuyên nghiệp Công giáo’ (Catholic Professional Standards Ltd), một cơ quan vốn khẳng định nó ‘độc lập về chức năng’ với Giáo hội Úc thể chế. Một số câu hỏi đã được đặt ra về sự độc lập đó, và sẽ tiếp tục được đặt vấn đề. Tuy nhiên, những câu hỏi khác, quan trọng hơn, sẽ được đặt ra bởi nhiều người đã đọc các Tiêu chuẩn, hoặc đơn giản là đọc các tiêu chuẩn vốn đã được ban hành để đáp ứng các khuyến nghị của Uỷ Ban Hoàng Gia Úc về Ứng Xử Đối Với Nạn Ấu Dâm Trong Các Tổ Chức (Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse). Những câu hỏi này sẽ không phát sinh từ một sự vô nghĩa. Chúng giống như các Tiêu chuẩn, đã phát sinh từ một bối cảnh bi thảm. Vấn đề lạm dụng tình dục gây ra bởi các giáo sĩ và các nhân viên Giáo hội, và hành vi bao che và phủ nhận sự việc vốn cho phép nó tiếp tục xảy ra, đã trở thành những đặc điểm của Giáo hội trong xã hội chúng ta. Các Tiêu chuẩn cần phải được thực hiện, ngay lập tức và đầy đủ. Tuy nhiên, tự bản chất, các tiêu chuẩn đó vẫn chưa đủ. Giáo hội, xét cho cùng, không thiếu các tiêu chuẩn: từ Mười Điều Răn, cho đến Giáo lý, đến Giáo luật và hơn thế nữa. Kế đến là cuốn cẩm nang ‘Hướng tới sự chữa lành’, tài liệu của các Giám mục Công giáo Úc nêu ra “các nguyên tắc và thủ tục trong việc phản ứng lại trước các khiếu nại về việc lạm dụng chống lại các nhân viên của Giáo hội Công giáo ở Úc”. Nó được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1996, và được sửa đổi vào năm 2000 và 2010.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com