ĐỨC HỒNG Y LOUIS SAKO MỜI GỌI NGƯỜI HỒI GIÁO IRAQ TRỞ THÀNH “HUYNH ĐỆ NHÂN LOẠI”

Tin Mosul, Iraq: Trong một thông điệp được phổ biến nhân ngày bế mạc Mùa Chay của đạo Hồi Giáo, Đ.H.Y Louis Sako, Giáo Phụ của Giáo Hội Công Giáo Chaldée của Baghdad, Iraq, một lần nữa, đã mời gọi sự hòa hiệp giữa các cộng đồng tôn giáo để cùng nhau chung sức lo cho tương lai của quốc gia. Một sự hòa hợp thật sự mà Iraq cần có một cách thúc bách để dẹp qua một bên tất cả những dị biệt và để rộng lượng tha thứ cho nhau tất cả những lỗi lầm trong quá khứ. Đó là tâm điểm của thông điệp mà Đức Thượng Phụ Sako đã phổ biến rộng rãi đến tất cả những tín hữu Hồi Giáo nhân ngày kết thúc Mùa Chay Hồi Giáo Ramadan. Trong thông điệp, Đ.H.Y Sako đã gọi người Hồi Giáo hãy xem tất cả mọi người là “các anh em trong tình nhân loại”, và ngài đã đề cập đến tất cả những đau khổ mà người dân Iraq không phân biệt tôn giáo đã phải gánh chịu trong những năm gần đây.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com