MỘT VIÊN CHỨC CỦA LIÊN HIỆP QUỐC CHO RẰNG PHÒ SỰ SỐNG LÀ “SỰ GHÉT BỎ TỘT CÙNG”

Tin New York, Hoa Kỳ: Những nỗ lực trong nước Hoa Kỳ để giới hạn tệ nạn phá thai đã là nguyên nhân của một lời tuyên bố đầy hằn học của một viên chức cao cấp của tổ chức Liên Hiệp Quốc, khi vị này cho rằng phò sự sống là sự “tra tấn” và dùng “bạo lực đối với các phụ nữ”. Bà Kate Gilmore, một công dân người Úc, hiện đang giữ chức vụ Phụ Tá Cao Ủy Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc, đã phát biểu với tờ báo The Guardian của Anh Quốc rằng các Luật mới nhằm giới hạn phá thai ở một số các tiểu bang của Hoa Kỳ đã khiến cho các thành viên của Ủy Ban Nhân Quyền phải phiền lòng, và bà đã tuyên bố trên danh nghĩa cá nhân rằng: “Chúng tôi không thật sự xem các luật phò sự sống tại Hoa Kỳ như chúng tôi nhìn các dạng khác của sự thù ghét của người quá khích, nhưng chắc chắn đây là một hình thức bạo hành đối với phụ nữ. Đó không phải là sự tra tấn, nhưng là một thứ cướp mất nhân quyền trên bình diện sức khỏe”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com