CHẤM DỨT CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TẾ BÀO TỪ CÁC BÀO THAI BỊ PHÁ THAI.

Tin Washington D.C., Hoa Kỳ: Hôm thứ Tư, ngày mồng 5 tháng 6 vừa qua, chính phủ của Tổng Thống Donald Trump tuyên bố rằng chính phủ sẽ không ký lại hợp đồng với một Đại Học UC San Francisco ở Tiểu bang California bởi vì trường này đã tài trợ các chương trình nghiên cứu sử dụng tế bào từ các thai nhi là nạn nhân của các vụ phá thai. Quyết định này đã được cơ quan Sức Khỏe và Dịch vụ Con Người (Health and Human Services hay HHS) duyệt xét một cách rất cẩn thận về những cuộc nghiên cứu sử dụng tế bào từ các bào thai bị giết chết. Hơn nữa, chính phủ nhận thấy rằng trường Đại Học UC San Francisco vi phạm điểu khoản này nên đã quyết định ngưng tài trợ các khoản bằng tiền mặt lấy từ ngân sách của liên bang. Việc không tái ký hợp đồng có nghĩa rằng cơ quan National Institute for Health, hay NIH sẽ ngưng tài trợ tất cả mọi nghiên cứu sử dụng tế bào từ các bào thai bị phá.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com