BA LAN – HIỆP HỘI KINH MÂN CÔI SỐNG VÀ SỰ HỢP TÁC TRUYỀN GIÁO.

Tin Warsaw, Ba Lan: Từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6, hơn mười ngàn thành viên của Hiệp hội Kinh Mân Côi Sống, đã gặp nhau lần thứ bảy tại Jasna Góra, Đền thờ quốc gia Ba Lan, để cùng nhau cầu nguyện và tìm hiểu thêm về Tôi Tớ Chúa Pauline Jaricot, người sáng lập Hiệp hội Giáo Hoàng Truyền bá Đức tin (POPF). Trong bối cảnh chuẩn bị cho Tháng Truyền giáo Ngoại thường vào tháng 10 năm 2019 và nhân dịp kỷ niệm 200 năm thành lập Hiệp hội Kinh Mân Côi Sống (thành lập tại Lyon năm 1826), sự liên kết chặt chẽ giữa Chuỗi Mân côi sống và Hiệp hội Giáo Hoàng Truyền bá Đức tin đã được nhấn mạnh. Theo thông tin được gửi đến Agenzia Fides bởi Điều Hướng Quốc gia của Hiệp Hội Truyền giáo Giáo Hoàng Ba Lan (PMS), trong hai ngày hành hương, buổi canh thức cầu nguyện đã được tổ chức tại Đền thờ, các tràng Kinh Mân côi đã được mọi người cất lên, và Thánh lễ cũng đã được cử hành. Ngoài ra, Linh mục Bogdan Michalski đã thuyết trình về cam kết truyền giáo của Tôi Tớ Chúa Pauline Jaricot và các tình nguyện viên trẻ của Hiệp hội Giáo Hoàng Truyền bá Đức tin đã đề xuất một sự kiện nghệ thuật. Trong nhiều năm, Điều Hướng Quốc gia của Hiệp Hội Truyền giáo Giáo Hoàng Ba Lan đã nỗ lực làm việc để chuẩn bị cho sự kiện.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com