ĐỨC CHA ĐINH-ĐỨC-ĐẠO ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀ THÀNH VIÊN BỘ GIÁO DỤC CÔNG GIÁO.

 Tin Vatican: Đ.T.C. Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục giáo phận Xuân Lộc, làm thành viên Bộ Giáo dục Công giáo. Sáng ngày 6 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm bốn thành viên mới cho Bộ Giáo dục Công giáo. Bốn thành viên mới gồm: Đức Hồng y Joseph William Tobin, Tổng giám mục Newark (Hoa Kỳ); Đ.H.Y Désiré Tsarahazana, Tổng giám mục Toamasina (Madagascar); Đ.H.Y Luis Francisco Ladaria Ferrer, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và Đức cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc. Trong số bốn thành viên mới, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo là Giám mục duy nhất không phải là Hồng y. Ngài đã từng có kinh nghiệm phục vụ nhiều năm tại Roma với nhiều chức vụ khác nhau. Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo hiện là Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (nhiệm kỳ 2013-2016 và 2016-2019), và hiện nay ngài cũng là Viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam. Được biết, Bộ Giáo dục Công giáo có nhiệm vụ thông truyền và đảm bảo thực hiện giáo dục Công giáo theo đường hướng của Toà Thánh tại các trường học, học viện, các cơ sở thuộc thẩm quyền Giáo hội.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com