NHÀ THỜ DANH TIẾNG CỦA TÂY BAN NHA VỪA ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP XÂY CẤT 127 NĂM SAU KHI ĐÃ KHỞI CÔNG!

Tin Barcelona, Tây-Ban-Nha: Nhà thờ “Gia Đình Thánh Gia (La Sagrada Familia) ở thành phố Barcelona là một Nhà thờ lừng danh khắp thế giới, vì nhiều lý do như: kiến trúc vĩ đại và phối trí đầy nghệ thuật, một lý do nữa là thời gian xây dựng: phải mất nhiều thời gian lâu nhất để hoàn tất công trình này, vì công tác xây Nhà thờ đã khởi công từ hơn một thế kỷ nay mà vẫn chưa xong, và nay lại thêm một lý do nữa rằng vừa qua sau 127 năm ròng rã, nhà thầu xây cất mới nhận được giấy phép xây dựng! Kiến trúc sư Antonio Gaudi bắt đầu công việc xây cất Thánh đường này vào năm 1883, mãi cho đến năm 1914, vì tiến trình biến chuyển một cách rất chậm chạp nên ông Gaudi đã quyết định bỏ hết các công trình khác để chỉ chú tâm vào việc xây dựng Nhà thờ cho đến khi ông mất vào năm 1926. Nhà thờ vẫn tiếp tục được xây cất, và cho đến bây giờ, thành phố Barcelona mới nhận thấy rằng Nhà thờ chưa có phép xây cất, nên phải nhanh chóng cấp một giấy phép để mọi sự trở thành hợp pháp. Được biết, theo dự tính Nhà thờ này sẽ xây xong vào năm 2026.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com