Đ.T.C. PHANXICÔ: ADN CỦA CỘNG ĐOÀN KITÔ HỮU CHÍNH LÀ HIỆP NHẤT VÀ HIỆP THÔNG.

Tin Vativan: Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến chung dành cho hàng chục ngàn tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư, ngày 12 tháng 06 vừa qua, Đ.T.C. nhắc rằng sứ vụ của Giáo hội bắt nguồn từ biến cố Chúa Phục Sinh. Từ ban đầu, Giáo hội là hiệp thông, là một cộng đoàn, là Dân Chúa. Dấu chỉ hiệp thông hữu hình của các Tông đồ chính là chứng tá đầu tiên của họ về Chúa Phục Sinh và về tình yêu cứu độ của Chúa. Đ.T.C. mời gọi các tín hữu cũng làm chứng về sức mạnh hòa giải của tình yêu Chúa bằng sự hiệp nhất, là điều chiến thắng sự kiêu ngạo và chia rẽ, là điều tạo nên một Dân Chúa từ sự đa dạng. Kết thúc bài Huấn dụ, Đ.T.C. khuyên nhủ rằng: “Cả chúng ta cũng cần tái phám phá vẻ đẹp của việc làm chứng cho Chúa Phục Sinh, khi thoát ra khỏi thái độ tự quy chiếu về mình, khi từ chối giữ các ơn Chúa lại cho mình và khi không nhượng bộ sự tầm thường. Sự tái hiệp nhất của tông đồ đoàn cho thấy ADN của cộng đoàn Kitô hữu chính là sự hiệp nhất và tự do, là điều cho phép chúng ta không sợ hãi sự khác biệt, không gắn chặt với những vật chất và quà tặng, nhưng cho phép chúng ta trở thành các chứng tá, các chứng nhân sáng chói của Thiên Chúa hằng sống và những người kiến tạo lịch sử.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com