CÔNG BỐ SỨ ĐIỆP CỦA Đ.T.C. PHANXICÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI NGƯỜI NGHÈO LẦN THỨ BA.

Tin Vatican: Sứ điệp của Đ.T.C. Phanxicô cho Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ ba đã được công bố vào hôm thứ Năm, ngày 13 tháng 6 vừa qua. Ngày Thế giới Người Nghèo sẽ được cử hành vào Chúa nhật ngày 17 tháng 11. Chủ đề của Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Người Nghèo năm nay đó chính là: “Hy vọng của người nghèo sẽ không bị thất vọng”, đây là trích từ Thánh vịnh số 9 câu 18. Đ.T.C. Phanxicô chia sẻ rằng những lời này “đã nói lên một sự thật sâu sắc rằng đức tin in sâu vào trước hết tâm hồn của những người nghèo, khôi phục lại niềm hy vọng đã đánh mất khi đối mặt với sự bất công, đau khổ cũng như những bất trắc trong cuộc sống”. Đ.T.C. Phanxicô chỉ ra rằng trong suốt nhiều thế kỷ, luôn luôn có người giàu và kẻ nghèo. Ngày nay cũng vậy, Đ.T.C. Phanxicô cho biết thêm, “chúng ta cần phải thừa nhận rất nhiều những hình thức của sự lệ thuộc mới vốn khiến cho hàng triệu đàn ông, phụ nữ, thanh thiếu niên và trẻ em trở thành nô lệ”. Đ.T.C. Phanxicô kết luận bằng cách nhấn mạnh rằng, “nếu các môn đệ của Chúa Giêsu muốn trở nên những nhà truyền giáo đích thực, họ phải gieo rắc những hạt giống hữu hình của niềm hy vọng. Kế đến, Đ.T.C. Phanxicô mời gọi tất cả các cộng đồng Kitô giáo, và tất cả những người cảm thấy như bị thúc bách để trao ban niềm hy vọng và an ủi cho người nghèo, “để đảm bảo rằng Ngày Thế giới Người Nghèo sẽ ngày càng khuyến khích việc có thêm nhiều người cùng cộng tác hiệu quả để không ai cảm thấy bị tước đoạt sự gần gũi và tinh thần liên đới”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com