CÁC VỊ SỨ THẦN TÒA THÁNH ĐƯỢC MỜI GỌI “ĐỂ LÀM CÁC QUAN SÁT VIÊN VÀ BẢO VỆ LUẬT PHÁP”

Tin Vatican: Đ.H.Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã chủ tế Thánh Lễ khai mạc hội nghị các Sứ Thần và Quan Sát Viên Thường Trực của Tòa Thánh hôm sáng thứ Tư, ngày 12 tháng 6, và kéo dài cho đến ngày 15. Trong bài giảng của Thánh Lễ, Đ.H.Y Pietro Parolin cho biết rằng để hoàn thành sứ mạng như chờ đợi, các nhà ngoại giao của Tòa Thánh phải ý thức được sứ mạng của mình phải được hoàn tất một cách thích ứng với Chúa Giêsu, đồng hành với lề luật. Tất cả 103 Đức Sứ Thần và Quan Sát Viên Thường Trực của Tòa Thánh đều hiện diện trong Thánh Lễ. Đ.H.Y Parolin đã dựa vào bài đọc và đoạn Phúc Âm trong ngày của Thánh Sử Matthêu để cử tọa có thể hiểu rõ hơn thái độ của Thiên Chúa đối với Lề Luật của Môse: Chúa Giêsu hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Cha bằng cách theo đúng Luật Lệ từng điểm một, dù nhỏ cách mấy đi nữa.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com