HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC (HĐGM) HOA KỲ CHUẨN NHẬN PHƯƠNG THỨC BÁO CÁO CÁC VỤ LẠM DỤNG TÌNH DỤC.

Tin Baltimore, Hoa Kỳ: Trong ngày thứ hai của phiên họp Hội Nghị khoáng đại thường niên Mùa Xuân vào hôm thứ Tư, ngày 12 tháng 6 vừa qua, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã biểu quyết chuẩn nhận phương thức báo cáo các vụ vi phạm lạm dụng tình dục của các Giám mục Hoa Kỳ dựa trên tinh thần của văn kiện “Vos Estis Lux Mundi” do Đ.T.C. ban hành. Trong khi biểu quyết về phương thức báo cáo các vi phạm của các Giám mục, Đức Cha Jose Gomez, Tổng Giám Mục Địa phận Los Angeles, nói rằng: “Tôi nghĩ rằng việc này quá rõ ràng, và tôi hy vọng những người anh em của tôi cũng có cùng suy nghĩ và quan điểm như tôi, rằng các nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục là ưu tiên trên hết của HĐGM chúng ta. Khi một trường hợp vi phạm xảy ra, tôi nghĩ rằng tất cả các Giám mục chúng ta đều quan tâm đến nhu cầu chữa lành các đau đớn về thể lý cũng như những vết thương về mặt tinh thần của nạn nhân”. Được biết, phương thức báo cáo mới sẽ là hệ thống báo cáo các vi phạm đều do một ủy ban “đệ tam” thẩm định.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com