CÁC SỨ THẦN TÒA THÁNH KHÔNG NÊN CHỈ TRÍCH ĐỨC GIÁO HOÀNG.

Tin Vatican: Hôm thứ Năm, ngày 13 tháng 6 vừa qua, Đ.T.C. Phanxicô đã gửi một thông điệp đến các Sứ Thần Tòa Thánh và các Đặc Sứ đang họp hội nghị tại Dinh Giáo Hoàng do Tòa Thánh triệu tập để nhắc nhở lại rằng các ngài trên cương vị những đại diện của Đức Giáo Hoàng, có nhiệm vụ không nên chỉ trích người Kế Vị Thánh Phêrô, và gia nhập các phe nhóm đối nghịch với Giáo Triều Rôma. Ngài nói: “Việc một đại diện của Đức Giáo Hoàng lại chỉ trích ngài trong khi ngài vắng mặt là một việc không hợp lý, và khó có thể chấp nhận được, cũng như việc đã gửi những thông điệp trên mạng lưới xã hội để gia nhập các phe nhóm chỉ trích Giáo Hội Công Giáo và Giáo Triều Rôma”. Thông điệp của Đ.T.C. đã được gởi đến 103 vị Đặc Sứ của Đ.T.C. trên khắp thế giới, gồm 98 vị Sứ Thần và 5 vị Quan Sát Viên Thường Trực tại các Tổ chức Quốc tế. Thông điệp dài khoảng 4 ngàn chữ và nói về những nguyên tắc căn bản để trợ giúp các Đặc Sứ trong khi thi hành nhiệm vụ.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com