ĐỨC GIÁM MỤC GUO XIJIN: “THÀ PHẢI CHỊU BÁCH HẠI HƠN LÀ THAM GIA HIỆP HỘI YÊU NƯỚC”

Tin Roma, Vatican: Vị Giám mục hầm trú, gần đây được chính phủ công nhận với tư cách là Giám mục phụ tá, đã rút lại yêu cầu công nhận tư cách Giám mục của mình. Trong đó việc tuân thủ luật pháp của đất nước đã được chấp nhận, nhưng không phải là thành viên của Hiệp hội Yêu nước. Nhưng chính phủ không muốn công bố điều đó, khiến cho các linh mục hầm trú tin rằng họ có nghĩa vụ phải gia nhập cơ quan vốn tuyên bố sự độc lập của Giáo hội. Trong thỏa thuận Trung-Vatican – cũng vẫn chưa được công bố – tư cách thành viên của Hiệp hội Yêu nước là không bắt buộc. Đức Giám mục Vinh Sơn Quách Tích Kim (Guo Xijin), Giám mục phụ tá Địa phận Mân Đông (Phúc Kiến), sẵn sàng chịu sự bắt bớ cùng với các linh mục hầm trú khác, thay vì gia nhập Hiệp hội Yêu nước (viết tắt là PA) hoặc buộc các linh mục của mình phải tham gia cơ quan này. Điều này đã được xác nhận với AsiaNews bởi các nguồn của Giáo phận, vốn cũng cho biết thêm rằng tình hình là một “dự án thí điểm” nhằm thực hiện thỏa thuận Trung-Vatican. Theo sau thỏa thuận và việc dỡ bỏ vạ tuyệt thông đối với các giám mục chính thức của Giáo phận, Đức Giám mục Vinh Sơn Chiêm Tư Lộc (Zhan Silu), theo đề nghị của Đ.T.C. Phanxicô, Đức Cha Guo chấp nhận trở thành Giám mục phụ tá để nhường lại Tòa Giám mục cho Đức Cha Zhan. Bởi vì Đức Cha Guo chỉ được Tòa Thánh công nhận, Mặt trận Thống nhất và Văn phòng tôn giáo buộc ngài phải ký vào một văn bản mà trong đó ngài sẽ phải cam kết vâng phục vị tân Giám mục, nhưng trên hết là tuân thủ luật pháp của đất nước và tuân thủ các nguyên tắc về “sự độc lập” của Giáo hội và Hiệp hội Yêu nước.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com