CÁC TU SĨ VÀ BÀ CON GIÁO DÂN THÁI HÀ GỬI ĐƠN KHIẾU NẠI KHẨN CẤP.

Tin Việt Nam: Liên quan đến dự án xây nhà do UBND Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội đang triển khai trên đất của Nhà Thờ Thái Hà – Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, hôm nay, thứ Năm, 20.06.2019, đại diện các Tu sĩ và bà con giáo dân Thái Hà đã gửi ‘Đơn Khiếu Nại Khẩn Cấp’ đến ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội và các nơi có liên quan. Đơn Khiếu Nại Khẩn Cấp do cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện, Chánh xứ Thái Hà ký nêu rõ, khu vực đất UBND Phường Quang Trung đang khởi công dự án là đất thuộc quyền sở hữu của Nhà Thờ Thái Hà – Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và ‘có đủ cơ sở pháp lý chứng minh quyền sử dụng hợp pháp’. Nhà Thờ ‘chưa hề cho, bàn giao hay hiến tặng bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng khu đất này’. Trong Đơn Khiếu Nại Khẩn Cấp cũng yêu cầu ông Chủ Tịch UBND Tp. Hà Nội với thẩm quyền và trách nhiệm của mình: “Trước hết, buộc các đơn vị đang thi công ngừng ngay các việc làm vi phạm pháp luật, xâm hại quyền quản lý, sử dụng khu đất trên đây của Giáo xứ Thái Hà. Kế đến, yêu cầu điều tra làm rõ đơn vị nào đang ngang nhiên thi công trên phần đất thuộc quyền quản lý và sử dụng hợp pháp của chúng tôi và xử lý theo các quy định của pháp luật. Và cuối cùng, giao lại cho Giáo xứ diện tích đất này, để sử dụng vào mục đích Tôn giáo và từ thiện.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com