ĐỨC THÁNH CHA KHÍCH LỆ DÒNG CHÚA BA NGÔI BÀNH TRƯỚNG MỤC VỤ GIỚI TRẺ.

Tin Vatican: Trong khi tiếp kiến 70 vị gồm các thành viên của Tổng Tu Nghị và đại diện các đại gia đình của Nhà Dòng đang nhóm họp hội nghị tại Vatican với chủ đề “Mục Vụ Giới Trẻ và Ơn Gọi”, Đ.T.C. Phanxicô đã mời gọi và khuyến khích Dòng Chúa Ba Ngôi tiếp tục gần gũi với người dân và tăng cường mở rộng mục vụ dành cho giới trẻ. Dòng Tu đã có từ lâu này có tên goi chính thức là “Dòng Chúa Ba Ngôi Cực Thánh và Những Người Nô Lệ (OST)” do Thánh Gioan Matha thành lập từ thế kỷ thứ XII và đã được Đ.G.H. Innocenzo III phê chuẩn từ năm 1198. Dòng hiện nay có khoảng 100 cộng đoàn với 600 tu sĩ, trong đó có độ 10 Tu Sĩ người Việt Nam. Cha Luigi Buccarillo 46 tuổi, nguyên là Giám Tỉnh tại Ý đã được bầu là Cha Bề Trên Tổng Quyền của Nhà Dòng. Đ.T.C. đã tỏ lòng biết ơn tất cả các thành viên của Dòng về những hoạt động bác ái của Dòng Chúa Ba Ngôi tại các trường học, các giáo xứ, các nhà tu và các trung tâm hồi phục.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com