PHILIPPINES - ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN NHẰM VƯỢT QUA NHỮNG ĐỊNH KIẾN VÀ THỂ HIỆN TINH THẦN HUYNH ĐỆ NHÂN LOẠI.

Tin Zamboanga, Philippines: Theo Linh mục Sebastiano D’Ambra, PIME, tân Thư ký điều hành của Ủy ban Đối thoại Liên tôn trực thuộc Hội đồng Giám mục Philippines cho biết:“Chúng ta phải giúp các tín hữu Công giáo, các Kitô hữu thuộc các giáo phái khác nhau, các tín đồ Hồi giáo và người dân thuộc các tôn giáo khác hiểu rõ hơn về sứ mạng của cuộc đối thoại liên tôn. Người Công giáo, được mời gọi đổi mới đức tin của họ, cũng được mời gọi để tái khám phá tầm quan trọng của việc cùng bước đi bên nhau trong tinh thần liên đới với các tín đồ thuộc các tín ngưỡng, văn hóa và tôn giáo khác nhau.” Ngài cũng chia sẻ thêm rằng: “Năm Đối thoại Liên tôn, được thúc đẩy bởi Hội đồng Giám mục Philippines vào năm 2020, để chuẩn bị cho năm 2021, một khoảnh khắc đặc biệt nhằm kỷ niệm 500 năm sự xuất hiện của Kitô giáo tại Philippines, chính là một cơ hội để tái xem xét sứ mạng của cuộc đối thoại liên tôn ngày nay.” Nhà truyền giáo, người đã phát động phong trào “Silsilah” cho việc đối thoại ở miền nam Philippines, giải thích: “Trong bối cảnh Philippines, lời mời gọi đối thoại liên tôn trở thành một dấu chỉ cấp bách của thời đại khi mà các Kitô hữu có thể vượt qua những nỗi sợ hãi và định kiến được xây dựng qua nhiều thế kỷ trước hết đối với các tín đồ Hồi giáo, để đạt được một sự hiểu biết và tôn trọng đích thực đối với văn hóa và truyền thống bản địa”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com