HẠ VIỆN ĐÃ THÔNG QUA MỘT DỰ LUẬT KHÔNG THAY ĐỔI TU CHÍNH HYDE.

Tin Washington D.C., Hoa Kỳ: Hôm thứ Tư, ngày 19 tháng 6 vừa qua, Hạ Viện đã thông qua một Dự Luật Chi Tiêu hỗn hợp, kể cả việc giữ nguyên không thay đổi Tu Chính Hyde, là một tu chính nhằm cấm việc sử dụng ngân sách y tế liên bang để tài trợ phá thai. Tất cả các dân cử của đảng Cộng hòa đều đầu phiếu để giữ Tu Chính Hyde, trong khi hầu hết các dân cử Dân chủ, chỉ trừ 7 vị, cũng đã đồng ý giữ Tu Chính. Dân cử Ayanna Presley là người tranh đấu hăng hái nhất để hủy bỏ Tu Chính cuối cùng cũng thất bại. Đa số các vị dân cử có ý định sẽ ra ứng cử Tổng Thống vào năm 2020 đều đồng ý hủy bỏ Tu Chính Hyde, vì điều đó phù hợp với đường lối và tinh thần của đảng Dân chủ đã đề ra trong năm 2016.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com