TỔ CHỨC KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH MẤT 60 TRIỆU VIỆN TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ MỖI NĂM.

Tin San Francisco, Hoa Kỳ: Hôm thứ Năm, ngày 20 tháng 6 vừa qua, Tòa Phúc Thẩm Vòng số 9 đã phán về luật lệ mới của “Title X” có thể sẽ có hiệu lực ngay về việc cấm tài trợ các cơ quan và tổ chức thực hiện việc phá thai hoặc giới thiệu để phá thai. Quyết định của Tòa án với sự đồng ý của 3 thẩm phán tại San Francisco. Điều này có nghĩa là tổ chức Kế Hoạch Hóa Gia Đình “Planned Parenthood” sẽ bị thất thoát 60 triệu Mỹ Kim tiền viện trợ hàng năm từ chính phủ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, họ vẫn còn nhận được tài trợ gần nữa tỷ Mỹ Kim mỗi năm cho công cuộc phá thai từ hàng chục các chương trình khác. Trong tháng 2 năm 2019 vừa qua, chính quyền của Tổng Thống Donald Trump đã hoàn tất văn kiện “Luật Lệ Bảo Vệ Sự Sống”, trong đó có nhiều thay đổi về các điều kiện viện trợ cho chương trình viện trợ “Title X”. Ngay sau đó, một số các tiểu bang như California, Washington và Oregon đã đệ đơn kiện và được tạm thời ngưng áp dụng luật mới, nhưng Tòa Phúc Thẩm vòng số 9 đã nhóm họp và cho phép áp dụng Luật Bảo vệ Sự Sống của chính phủ.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com