MỘT TỶ KINH MÂN CÔI CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH MỤC.

Tin Vatican: Chương trình đọc Kinh Mân Côi liên tục toàn cầu nhắm đọc một tỷ Kinh Kính Mừng vào ngày 28 tháng 06 vừa qua, nhân ngày Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, để cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục. Chương trình này là một hình thức “chuỗi Mân Côi sống”. Marion Mulhall, người mà 25 năm trước đã cảm thấy được mời gọi “cổ võ cho chức linh mục bằng mọi giá” và được thúc đẩy thành lập Hội tông đồ linh mục thế giới, đã thành lập và tổ chức chương trình này. Bà nói: “Tất cả gia đình thế giới sẽ liên kết với nhau vào thứ Sáu và cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục của chúng ta”. Năm nay chương trình đọc Kinh Mân Côi liên tục toàn cầu được tổ chức ở các địa điểm tại hơn 70 quốc gia. Chương trình được sắp xếp với thời gian đọc kinh Mân Côi ở mỗi nơi là nửa giờ. Chương trình bắt đầu với các mầu nhiệm mùa Vui ở Nam Hàn, sau đó các mầu nhiệm Sự Sáng được đọc ở Nga, rồi tại Trung quốc đọc mầu nhiệm mùa Thương, tiếp đến là Ấn độ, Việt Nam, các nước tiểu vương quốc A rập, Uganda, Israel, và nhiều nước trên khắp châu Âu và châu Mỹ. Tại Roma, một chuỗi Mân Côi được đọc vào lúc 6 giờ chiều để cầu nguyện cho Đ.T.C. Phanxicô và ý nguyện của ngài. Được biết, vào năm ngoái có 700 triệu kinh Kính Mừng được đọc và có 12 đến 14 triệu người tham gia cầu nguyện. Bà Muhall nói: Đức Mẹ luôn luôn dõi nhìn các người con linh mục của Mẹ và luôn yêu cầu chúng ta cầu nguyện cho những người con yêu quý nhất của Mẹ.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com