HỘI NGHỊ ZIMBABWE KHUYẾN KHÍCH VIỆC HỢP TÁC ĐỂ CHỐNG TỆ NẠN BUÔN NGƯỜI.

Tin Harare, Zimbabwe: Một hội nghị vừa mới được nhóm họp tại thủ đô Harare của đất nước Zimbabwe đã khuyến khích các quan chức quốc gia, các lãnh tụ tôn giáo và giáo dục hãy nên hợp tác, cùng chung sức với nhau để đấu tranh chống lại tệ nạn buôn người. Được biết, Hội nghị được diễn ra tại trường Đại Học Arrupe của Dòng Tên và được tổ chức bởi trường Đại Học Diễn Đàn Công Giáo Huấn Điều Xã Hội AFCAST, với sự cộng tác của trường Đại Học Nottingham tại Anh quốc. Trong hội nghị, các nạn nhân của tệ nạn buôn người hiện đang còn sống sót đã làm chứng tá và mời gọi cử tọa hãy phổ biến rộng rãi cho mọi người nhận biết và ý thức về tệ nạn buôn người. Ngoài ra, các thành viên của hội nghị cũng thảo luận về những tác hại của tội ác gây ra bởi tệ nạn buôn người như áp lực, bắt cóc, và gian lận. Các diễn giả trong Hội nghị này đều là các nhà lãnh đạo của các cơ quan quốc gia và quốc tế, các ngành cảnh sát, các lãnh tụ tôn giáo, tất cả đều khuyến khích mọi người “hãy nên cố gắng truy tìm và báo cáo kịp thời mọi tình nghi liên quan đến tệ nạn buôn người”.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com