TÒA THÁNH MUỐN SỰ THẬT, NGƯỜI CÔNG GIÁO MUỐN MINH BẠCH.

Tin Vatican: Trong tuần vừa qua, Đ.H.Y Mauro Piacenza, Chánh Thẩm Tòa Án Tông Tòa Tối Cao, đã phổ biến một văn kiện về việc bảo vệ sự bí mật thông tin của Tòa Giải Tội, trong khi chính quyền lãnh đạo nhà nước tại tiểu bang California của Hoa Kỳ, tại Úc, và nhiều nơi khác nữa đang cố gắng thông qua một số các đạo luật với mục đích bắt buộc các linh mục ngồi Tòa Giải Tội phải tiết lộ tất cả những thông tin mà những hối nhân đã xưng thú. Đ.H.Y Piacenza đã lên tiếng bênh vực bí mật cá nhân, kể cả những bí mật của Tòa Thánh, bởi vì có những kẻ xấu đã lợi dụng những thông tin bí mật này với mục đích sử dụng, tuyên truyền, và phổ biến không tốt trên các phương tiện truyền thông và báo chí công cộng để nhằm tấn công và bôi nhọ những cá nhân cũng như Vatican. Vì vậy, trong văn kiện có nêu rõ rằng: “Trong thời đại của thông tin đại chúng hôm nay, những tin tức bí mật bị tiết lộ không may lại gồm có những riêng tư của nhiều người, nên chúng ta phải hết sức cẩn trọng và nhận thức rõ sức mạnh của ngôn ngữ và lựa chọn lối hành xử một cách đầy trách nhiệm hơn.”

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com