AI CẬP ‘HỢP PHÁP HÓA’ HƠN 1.100 NHÀ THỜ ĐÃ ĐƯỢC XÂY DỰNG KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP.

Tin Vatican: Theo hãng tin Fides cho biết: Ai Cập tăng tốc việc hợp pháp hóa các Nhà thờ Kitô giáo được xây dựng mà không có giấy phép thích hợp, điều chỉnh tình trạng của 88 Nhà thờ chỉ trong vài ngày. Chỉ trong vài ngày qua, 88 Nhà thờ Coptic đã được hợp pháp hóa. Cách đây gần 3 năm trước, Quốc hội Ai Cập đã thông qua luật liên quan đến việc xây dựng và quản lý các cơ sở thờ phượng. 1.109 Nhà thờ Kitô giáo và các tòa nhà liên quan đã được xác minh và được điều chỉnh bởi một ủy ban đặc biệt. Pháp luật từ năm 1934 đã buộc phải xây dựng các Nhà thờ mới theo quy tắc “10 quy định” vốn cấm xây dựng Nhà thờ gần các trường học, kênh đào, các tòa nhà chính phủ, đường sắt và thậm chí cả các khu dân cư. Giấy phép xây dựng đối với các Nhà thờ mới chỉ có thể được ban hành theo sắc lệnh của Tổng thống. Trong thực tế, việc thực thi nghiêm ngặt luật pháp trên thực tế đã ngăn cấm những ngôi Nhà thờ mới mọc lên ở những khu vực nơi mà các Kitô hữu sinh sống, đặc biệt là ở những khu vực dân cư thưa thớt ở Thượng Ai Cập. Các cộng đồng Kitô giáo địa phương thường phớt lờ luật năm 1934 và tiến hành xây dựng các Nhà thờ mà không có sự cho phép của chính phủ. Các nhóm Hồi giáo đôi khi lợi dụng các Nhà thờ “bất hợp pháp” như một cái cớ để kích động bạo lực giáo phái chống lại các Kitô hữu. Để khắc phục tình trạng này, Hiến pháp Ai Cập năm 2014 (Điều 325) đã chỉ thị Quốc hội thông qua luật cập nhật các quy tắc năm 1934, “theo cách thức đảm bảo quyền tự do thực hành các nghi lễ tôn giáo cho các Kitô hữu”. Được biết, hiện nay các Kitô hữu chiếm khoảng 10% tổng dân số 95 triệu người của Ai Cập, hầu hết là các tín đồ Chính thống giáo.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com