GIÁO HỘI CHALDÉE LÀ GIÁO HỘI TỬ ĐẠO.

Tin Vatican: Hôm Chúa Nhật, ngày mồng 4 tháng 8 vừa qua, trong một bức thư gửi Đ.T.C. Phanxicô, Đức Thượng Phụ Công Giáo Chaldée Louis Raphael Sako của thành Babylon đã viết: “Giáo Hội Chaldée của chúng ta, ngay từ thời cổ xưa, đã là một giáo hội truyền giáo, đã rao truyền Phúc Âm xa đến tận Trung Hoa, và đã cống hiến rất nhiều vị tử đạo, và cho đến ngày hôm nay, vẫn tiếp tục hy sinh vì đạo. Luôn luôn là một Giáo Hội của người tử đạo xuyên qua chiều dài của lịch sử”. Đức Thượng Phụ Sako đã được Đ.T.C. nâng lên hàng ngũ các Hồng Y trong năm 2018, cũng nói rằng người hồi giáo ở Iraq cũng chịu khốn khổ và mất mạng như chúng ta, “vì vậy chúng tôi nghĩ rằng sự đau khổ chung giữa hai tôn giáo là một niềm hy vọng để chúng ta có một tương lai xán lạn hơn. Giáo Hội Chaldée, cũng như các Giáo Hội Đông Phương khác, mặc dù nhỏ hơn, vẫn là những thành phần của Giáo Hội Hòan Vũ”. Đ.H.Y Sako, vị lãnh đạo của Giáo Hội Công Giáo Chaldée từ năm 2013, đã viết cho Đ.T.C. khi GH bắt đầu nhóm Thượng Hội Nghị các Giám Mục thường niên.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com