CÁC SINH VIÊN ĐẠI HỌC HONG KONG PHẢN ĐỐI DỰ ÁN DẪN ĐỘ PHẠM NHÂN VỀ TRUNG QUỐC.

Tin Hong Kong: Sinh viên của các đại học Công Giáo tại Hong Kong đã lên tiếng nói của mình cùng với phong trào phản đối đang lan rộng để chống lại Dự Luật về việc dẫn độ phạm nhân về Trung Quốc để được xét xử trên lục địa, với luật của chính quyền cộng sản Trung Quốc thay vì luật của Hong Kong. Ông Edwin Chow, Chủ tịch của Hiệp Hội các Sinh Viên Công Giáo tại Hong Kong nói: “Họ nghĩ rằng nếu chúng tôi không phản ứng ngay bây giờ, thì chúng tôi sẽ không còn có cơ hội để hành động nữa. Họ muốn bảo vệ nhà cửa của họ”. Carrie Lam, Trưởng Đặc Khu Hong Kong, gần đây đã đệ trình một Dự Luật để cho phép những cuộc bắt bớ thầm kín, và dẫn độ các “phạm nhân” về Trung Quốc để các Tòa Án của đảng cộng sản thụ lý. Dự án này đã gây ra một sự chống đối rộng rãi, nên đã bị ngưng áp dụng vô hạn định từ tháng 6 vừa qua, nhưng những cuộc biểu tình phản đối vẫn tiếp tục, với hàng trăm ngàn người tham dự, và những người chống đối còn buộc bà Carrie Lam phải từ chức nữa.

Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại - Vietnamese Redemptorist Mission
3417 W. Little York Road, Houston, Texas 77091; Tel: (713) 681-5144; E-mail: dccthaingoai@gmail.com